پروفایل شهدا
آبان ۲۳, ۱۳۹۸

شهید حسین کوهی صفت

شهید حسین کوهی صفت         نام پدر : محمد نام مادر: هاجر تاریخ تولد : 8/10/1347 محل تولد: دوراهک وضعیت تأهل: مجرد تعداد فرزندان: - میزان تحصیلات: تکمیلی نهضت شغل: کارگر…
بیشتر بخوانید
پروفایل شهدا
آبان ۲۳, ۱۳۹۸

شهید حاج حسین مقاتلی

شهید حاج حسین مقاتلی نام پدر : حیدر                              نام مادر: سکینه تاریخ تولد : 8/10/1302 محل تولد: سرمستان وضعیت تأهل: متاهل تعداد فرزندان: 7 میزان تحصیلات: خواندن و نوشتن…
بیشتر بخوانید
پروفایل شهدا
آبان ۲۳, ۱۳۹۸

شهید مختار عاشوری

شهید مختار عاشوری  نام پدر : علی نام مادر: زهرا تاریخ تولد : 1/7/1346 محل تولد: بردستان وضعیت تأهل: مجرد تعداد فرزندان: - میزان تحصیلات: ابتدایی شغل: کارگر یگان اعزام…
بیشتر بخوانید
پروفایل شهدا
آبان ۲۳, ۱۳۹۸

شهید اسماعیل سیاه بخش

شهید اسماعیل سیاه بخش نام پدر : بشیر نام مادر: طوبی تاریخ تولد : 6/6/1343 محل تولد: دیّر وضعیت تأهل: مجرد تعداد فرزندان: - میزان تحصیلات:  اول راهنمایی شغل: دانش…
بیشتر بخوانید
پروفایل شهدا
آبان ۲۳, ۱۳۹۸

شهید اکبر دوراهکی

شهید اکبر دوراهکی     نام پدر : ماندنی نام مادر: کنیز تاریخ تولد : 2/3/1339 محل تولد: دوراهک وضعیت تأهل: متاهل تعداد فرزندان: 2 میزان تحصیلات: ابتدایی شغل: کارگر یگان اعزام…
بیشتر بخوانید
پروفایل شهدا
آبان ۲۳, ۱۳۹۸

شهید غلامعباس دشتی

شهید غلامعباس دشتی         نام پدر : یوسف نام مادر: فاطمه تاریخ تولد : 1/1/1327 محل تولد: بوشهر وضعیت تأهل: متاهل تعداد فرزندان: 5 میزان تحصیلات: دیپلم شغل: کارمند آموزش و…
بیشتر بخوانید