پروفایل شهدا
آبان ۲۳, ۱۳۹۸

شهید غلامحسین درون پرور

شهید غلامحسین درون پرور   نام پدر : عبدالله نام مادر: هاجر تاریخ تولد : 12/9/1345 محل تولد: روستای بردخون کهنه وضعیت تأهل: مجرد تعداد فرزندان: - میزان تحصیلات: ابتدایی شغل:…
بیشتر بخوانید
پروفایل شهدا
آبان ۲۳, ۱۳۹۸

شهید ابراهیم خلیلی راد

شهید ابراهیم خلیلی راد        نام پدر : علی نام مادر: بانی تاریخ تولد : 25/12/1350 محل تولد: سرمستان وضعیت تأهل: مجرد تعداد فرزندان: - میزان تحصیلات: پنجم ابتدایی شغل: دانش…
بیشتر بخوانید
پروفایل شهدا
آبان ۲۳, ۱۳۹۸

شهید یحیی خلیلی

شهید  یحیی خلیلی   نام پدر : گرگین نام مادر: پریزاد تاریخ تولد : 4/10/1324 محل تولد: سرمستان وضعیت تأهل: متاهل تعداد فرزندان: 7 میزان تحصیلات: ششم ابتدایی شغل: راننده صدا…
بیشتر بخوانید
پروفایل شهدا
آبان ۲۳, ۱۳۹۸

شهید رضا حیدری پور

شهید  رضا حیدری پور      نام پدر : حسین نام مادر: سکینه تاریخ تولد : 2/7/1345 محل تولد: دیّر وضعیت تأهل: مجرد تعداد فرزندان: - میزان تحصیلات: سوم راهنمایی شغل: دانش…
بیشتر بخوانید
پروفایل شهدا
آبان ۲۳, ۱۳۹۸

شهید گرگعلی چراغزاده

شهید گرگعلی چراغزاده  نام پدر : حسین نام مادر: نرگس تاریخ تولد : 2/7/1341 محل تولد: روستای جاشک وضعیت تأهل: متاهل تعداد فرزندان: - میزان تحصیلات: خواندن و نوشتن شغل:…
بیشتر بخوانید
پروفایل شهدا
آبان ۲۳, ۱۳۹۸

شهید مجید جعفری

شهید مجید جعفری        نام پدر : عباس نام مادر: فاطمه تاریخ تولد : 2/2/1345 محل تولد: بردستان وضعیت تأهل: مجرد تعداد فرزندان: - میزان تحصیلات: ابتدایی شغل: پاسدار وظیفه…
بیشتر بخوانید
پروفایل شهدا
آبان ۲۳, ۱۳۹۸

شهید محمد جاتوت

شهید محمد جاتوت     نام پدر : گنجعلی نام مادر: ملکی تاریخ تولد : 8/2/1344 محل تولد: روستای زعفرانی وضعیت تأهل: مجرد تعداد فرزندان: - میزان تحصیلات: ابتدایی شغل: پاسدار وظیفه…
بیشتر بخوانید