چون هنگام خدا حافظی مادرم زیر گلوی برادرم را بوسید ومن قضیه روز عاشورا برایم تداعی شد چون حضرت زینب در آخرین دیدار زیر گلوی امام حسین (ع ) رابوسیدند و همانجا  بر من عیان شد که برادر شهید خواهد شد و یک هفته بعد از رفتنش به جبهه  با رفتن به روی مین به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر پاکش به زادگاهش برنگشت.

مریم صفری

با سلام به روح پر فتوح امام خمینی (ره) وسلامتی رهبر معظم انقلاب آخرین خاطره هنگام خداحافظی برادر شهیدم با مادرم بود.

چون هنگام خدا حافظی مادرم زیر گلوی برادرم را بوسید ومن قضیه روز عاشورا برایم تداعی شد چون حضرت زینب در آخرین دیدار زیر گلوی امام حسین (ع ) رابوسیدند و همانجا  بر من عیان شد که برادر شهید خواهد شد و یک هفته بعد از رفتنش به جبهه  با رفتن به روی مین به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر پاکش به زادگاهش برنگشت.

دیدگاه شما چیست؟